Apr 17

Spisak zauzetih takmičarskih brojeva

U prilogu se nalazi spisak već zauzetih takmičarskih brojeva za sezonu 2014.

brojevi 2014-18.4

Podsecamo da je od ove sezone način postavljanja takmičarskih brojeva za brdske i kružne trke na automobilima promenjen! Svaki takmičar će imati jedan takmičarski broj tokom cele sezone. Takmičar je  obavezan da sam izradi broj i da dodje sa zalepljenim brojem na prvu trku, prema pravilniku. Zahtev sa najmanje 3 želje za takmičarski broj treba poslati najkasnije 15 dana pre starta prve trke i to na office@srpskiautosavez.org.rs i amssport381@yahoo.com

Prednost u dodeljivanju brojeva će imati oni koji prvi pošalju zahtev!

Apr 15

Velika nagrada Užica – Aerodrom Ponikve – 2.-4. Maj PRIJAVE

U prilogu sa nalaze obrasci za prijavljivanje za trku “Velika nagrada Užica”

Word format za slanje u elektronskoj formi:

prijava za Ponikve Word

PDF format za štampanje i slanje poštom:

prijava za Ponikve- PDF

Adrese za slanje prijava su:

a.s.k. Užice Rally Team, Nikole Pašića 41/12, 31000 Užice

uzicerallyteam@yahoo.com

Izvod iz posebnog pravilnika o takmičenju, deo vezan za prijave:

5.1. Svaki takmičar koji želi učestvovati na trci „VELIKA NAGARADA UŽICA -
aerodrom Ponikve” mora popuniti privjavu i poslati organizatoru u terminu od
05.04.2014. do 30.04.2014. do 24:00. Za prijave poslate poštom merodavan je
poštanski pečat. Ukoliko prijava nebude predata na vreme startnina se uvećava
za 50%.
5.2. Ukoliko je prijava poslata e-mail-om, original mora biti dostavljen na
verifikaciji.
5.3. Nepotpune, nejasne, neoverene prijave ne}e biti prihvaćene.